Åbent landskab

{t:Åbent landskab}

 

Jeg kan b[G]edst med å[D]bne v[G]idder
nær ved h[C]avet v[D]il jeg b[G]o
et par måned[D]er om å[G]ret
for at s[C]jælen k[D]an få r[G]o.
Jeg e[G]r skabt til å[D]bent land[G]skab
hvor v[C]inden[D]e får f[G]art.
Hvor lærken [D]hænger him[G]melhøjt
og s[C]ynger sm[D]ukt og k[G]lart.
Der bræ[ D]nder jeg selv min b[G]rændevin
og sa[D7]nker selv min k[G]rydderurt.
Og [D]drikker det med [C]velbehag
til s[Am]ild og hjemmeb[D]ag.
Jeg er s[G]kabt til å[D]bne vi[G]dder.
Nær ved h[C]avet vil[D] jeg b[G]o.

 

 

 

Jeg ka´ b[G]edst med f[D]red og fri[G]hed
for b[C]åde kr[D]op og sj[G]æl
Hvis du kommer f[D]uld af s[G]tridslyst,
så s[C]er jeg h[ D]elst din h[G]æl.
Jeg er skabt til s[D]kumring[G]stimer
og a[C]ftensb[D]risens s[G]us.
Med haneg[D]al på af[G]stand og
med l[C]angt til n[D]æste h[G]us.
Med tr[D]ods alt ikke læ[G]ngere end,
at d[D7]et kan ske en g[g]ang, at jeg
sid[D]der under st[C]jernerne
og h[Am]ører fest og sa[d]ng.
Jeg ka´ b[G]edst med f[D]red og fri[G]hed
for b[C]åde k[D]rop og sj[G]æl.

 

 

La´ mig h[G]øre bø[D]lgen br[G]use
og m[C]ågens mo[D]rgenskr[G]ig.
Og lytte t[D]il konk[G]ylier
med h[C]avets s[D]ange i[G].
Med [G]det klare o[D]g det en[G]kle
er j[C]eg på sik[D]ker gru[G]nd.
Nå[G]r et ja er j[D]a, og ne[G]j er nej
og t[C]vivlen ho[D]lder m[G]und.
Så læ[D]gger jeg en k[G]rans af løv
et st[D7]ed, hvor runest[G]ene står
som vi[D]dner om en t[C]anke, der
har h[Am]oldt i tusind [D]år.
Lad mig h[G]øre b[D]ølgen b[G]ruse
og må[C]gens m[D]orgensk[G]rig.

 

 

Jeg ka´ b[G]edst med å[D7]bne vid[G]der.
Nær ved h[C]avet v[D7]il jeg b[G]o.


Udskriv