Oppe i norge

{t:Oppe i norge}

Op[C]pe i norge
der boede tre trolde
tro[F]ldefar og tro[C]ldemor
og lil[G7]le oldeb[C]olle
uf sagde tro[G]ldefar
u[G7]f sagde trol[C]demor
m[F]en den lille ol[C]debolle
sa[G7]gde ikke sp[C]or


Udskriv