På loftet sidder nissen

{t:På loftet sidder nissen}
 
På lo[C]ftet sidder nissen med sin julegrød,  
sin jul[G7]egrød, så go[C]d og sød,  
han nikker, og han spiser, og han er så glad  
for j[G7]ulegrød det er hans be[C]dste mad.  
Men ru[F]ndt omkring står [Bb]alle de små r[F]otter,  
og de skot[C7]ter, og de skot[F]ter  
"Vi vil så gerne h[Bb]a' lidt juleg[F]odter."  
og de da[Bb]nser lys[C7]tigt rundt i ri[F]ng.  [C7][F]

Men nis[C]sefar han truer med sin store ske:  
"Vil [G7]i nu se at ko[C]mme væk,  
for jeg vil ha' min julegrød i ro og fred,  
og in[G7]gen, ingen vil jeg de[C]le med."  
Men rot[F]terne de ho[Bb]pper, og de da[F]nser,  
og de svi[C]nser, og de svan[F]ser,  
de kigger efter grø[Bb]den, og de stan[F]dser,  
og de st[Bb]år om niss[C7]en tæt i ri[F]ng.  [C7][F]

Men nis[C]sefar han er en lille hidsigprop,  
og m[G7]ed sin krop han g[C7]ør et hop:  
"Jeg henter katten, hvis i ikke holder op;  
når kat[G7]ten kommer, skal det n[C]ok bli' stop."  
Så bli[F]ver alle rott[Bb]erne så ba[F]nge,  
åh, så b[C]ange, åh, så ban[F]ge,  
de vender sig og ho[Bb]pper et par ga[F]nge,  
og e[Bb]n, to, tr[C7]e, så er de v[F]æk.  [C7][F]


Udskriv