Ærmelunden

{t:Ærmelunden}
{st:Shubidua}

Pl[D]ud[A][D]selig kom der en j[G]omf[B7]ru forbi    [Em]
klo[D7]kken var t[G]o,om li[A]dt blir' historien g[D]o'
ka' du tro ka' du tr[G]o ka' du tr[A]o


H[D]un sa[A]gde god d[D]ag
trykked' min hå[G]nd så min s[B7]ko faldt a[Em]f
fug[D7]lene sa[G]ng og da[A]gen var varm og lan[Bm][B7]g


Kæ[Em]rlig hed ved før[A]ste blik
v[F#m]i en tur i sko[Bm]ven gik
o[Em]g hun kyssede mi[C]g på ærmel[Bb]und[A]en


P[D]å e[A]n e[D]ng ,fandt vi en kæ[G]mpemæssig blo[B7]mster se[Em]ng
hi[D7]mlen var bl[G]å,og hjo[A]rten stod og så p[D]å
den så på lige t[G]il den sku' g[A]å

OMK

U[D]den e[A]n ly[D]d,plukked'vi hun[G]dred tus[B7]indfry[Em]d
mø[D7]rket faldt p[G]å,om li[A]dt går historien i st[D]å
n[G]u går hist[A]orien i st[Bm]å
hi[A]stori[G]en er gå[A]et i s[B]tå

 


Udskriv