Boom Boom

{t:Boom-Boom}
{st:Mable}

Hv[G]ad er det der ga[C]lt med mig
jeg fø[D]ler mig lidt sl[G]øj
jeg tror det er pro[C]blemer
eller a[D7]l for meget r[G]øg
nej du jeg ryger ik[C]ke
og drik[D]ker ikke sp[G]or
så er det nok din ko[C]ndition
de'r væ[D]rre end du tr[G]or   [D]      ---------nej

(OMK)
D[C]et er helt nat[D7]urligt
hj[G]ertet hamrer løs
n[C]år man er forel[D]sket i en p[G]i'
hv[C]is man mærker kæ[D]mpe slag
så bl[G]i'r man let nervøs
d[A7]et er kærlighe[C]d,der banker p[D7]å indeni[G]

(OMK2)
Og det si'r bo[C]om bo[D]om
og bo[G]om boom afly[Em]st
det fø[C]les som en to[D7]rden
her [G]i mit br[G7]yst
ja det si'r bo[C]om bo[D]om
og ba[G]nker som bes[Em]at
det ha[C]mrer og det banker,dag og n[D]at

J[G]eg gik op til læ[C]gen
og v[D]ed du hvad han s[G]a'
at du skulle holde o[C]p med
livets go[D7]der fra i d[G]ag
jeg lagde mig på bri[C]ksen
og han und[D]ersøgte m[G]ig
hvad skete der hvad sa[C]gde han
hvad e[D]r der galt med di[G]g    [D]
OMK
OMK2

Nu k[G]a' jeg godt fors[C]tå hvorfor
du g[D]år og er så bl[G]eg
det glæder mig,men si[C]g mig
hvad tror d[D7]u der er på v[G]ej
det er den store kærl[C]ighed
jeg v[D]ed det fra mig s[G]elv
så du har haft det l[C]i' som mig
fort[D]æl fortæl fort[G]æl    [D]

OMK
OMK2
Det ha[A]mrer og det ba[C]nker d[D]ag og n[G]at

 


Udskriv