Calle Schewens vals

{t:Calle Schewens vals}
{st:Evert Taube}
 
I r[D]oslagens famn på den bl[G]ommande [D]ö
där v[G]ågorna kl[A7]ucka mot str[D]and
och vassarna vaja och n[G]yslaget h[D]ö
det d[Em7]oftar em[A7]ot mig ibl[D]and.
 
Där s[Bm]itter jag [E7]uti bers[A]ån på en b[A7]änk
och t[Bm]ittar på t[E7]ärnor och m[A]ås
som st[D]örtar mot fjärden i gl[A7]itter och st[D]änk
på j[Em7]akt efter f[A7]ödan gun[D]ås
 
Själv bl[G]andar jag fredligt mitt k[C]affe med kr[Am]on
till [D7]angenäm styrka och sm[G]ak
och lyssnar till dragspelets l[C]ockande t[Am]on
som h[D7]örs från mitt stugegem[G]ak
 
Jag är som en pojke fast f[C]arfar jag [Am]är
ja r[D7]ospiggen spritter i m[G]ig
Det blir bara värre med [C]åren det d[Am]är
med d[D7]ans och med jäntornas bl[G]ig [A7]
 
Se m[D]åsen med löjan i n[G]äbb han fick s[D]itt
men j[Em7]ag fick en [A7]arm om min h[D]als
O eviga ungdom mitt hj[G]ärta är d[D]itt
spel[Em7]opp jag vill d[A7]ansa en v[D]als
Det d[Bm]oftar, det sj[E7]unger från sk[A]og och från sj[F#m]ö
i n[Bm]att skall du v[E7]ara min g[A]äst [A7]
Här d[D]ansar Calle Schewen med r[G]oslagens m[D]ö
och s[Em7]olen går n[A7]ed i nordv[D]äst.
 
Då v[Bm]ilar m[Em]in bl[Bm]ommande [F#7]ö vid din b[Bm]arm
du dunkelblå v[G7]indstilla fj[F#7]ärd
och j[Bm]uninattsskymingen sm[F#7]yger sig v[Bm]arm
till s[G7]ovande b[F#7]uskar och tr[Bm]äd
 
Min [B7]älva du dansar så l[Em]yssnanda t[Bm]yst
och t[Em]änker att k[G7]arlar är tr[F#7]oll
den sk[Bm]älver d[Em]in b[Bm]arnsliga h[F#7]and som jag k[Bm]ysst
och v[G7]alsen förkl[F#7]ingar i m[Bm]oll. [A7]
 
Men h[D]ej alla vänner som g[G]ästar min [D]ö
jag [G]är både n[A7]ykter och kl[D]ok
När morgonen gryr ska jag v[G]olma mitt h[D]ö
och v[Em7]ittja tvåh[A7]undrade kr[D]ok
 
Förd[Bm]öme dig sk[E7]ymning och dr[A]a nu din k[F#m]os
Det br[Bm]inner i m[E7]artallens t[A]opp [A7]
Här d[D]ansar Calle Schewen med R[A7]oslagens r[F#7]os
h[B7]an d[Em7]ansar när s[A7]olen går [D]opp.

 


Udskriv