Danas have

{t:Danas have}
{st:Kim Larsen}

Forspil  2x[G][A][D]
D[D]er var engang et la[G]nd, et yn[A]digt lille la[D]nd,
som man næppe p[G]å en glo[A]bus finde k[D]an
færgerne de se[G]jled b[A]åde dag og n[D]at, over Storeb[G]ælt, Øres[A]und og Katte[D]gat
ungerne de [G]rolersk[A]ated på Str[D]øget, stakkels lille N[G]inn fik n[A]o'et i øj[D]et
men det var for[G]bi den da[A]g da broen k[D]om,
baby; c'est la v[G]ie, alle v[A]eje fø'r til R[D]om

CHOR.  De kal[A]dte det for Danas ha[D]ve, men d[G]et er længe si[A]den n[D]u
       at k[A]un de gamle folk i sla[D]gelse, d[G]e kan huske d[A]et end[D]nu

All[D]e gik og snak[G]ked' p[A]å kartoffels[D]prog, ingen andre en[G]d de se[A]lv ku' for[D]stå
der var ord som rød[G]grød, kus[A]se og Gaj[D]ol,
levertransplant[G]ation, dankort o[A]g kørest[D]ol
statsministerfru[G]en k[A]u' gå i spa[D]gat, dronnin[G]gen hun udd[A]elte sildes[D]alat
kirkerne stod to[G]mme, me[A]n på Sommer[D]sko. sad de allesa[G]mmen og ven[A]ted på Go[D]dot

OMK    
           
         

L[D]ænge siden[G] at d[A]er var Lykk[D]ehjul, længe siden eng[G]lene d[A]aled ned i sk[D]jul
længe siden[G] at de br[A]ægede som f[D]år, inde på det g[G]o'e ga[A]mle Chris[D]tiansborg,
længe siden a[G]t de hav[A]de succ[D]es, med at være f[G]ri og li[A]geti[D]l,
længe siden a[G]t de st[A]od hinanden [D]bi, længe siden; j[G]a, og så ik[A]ke me'r om d[D]et

OMK
       

              La la la la - - -, længe længe siden nu - - -.

 


Udskriv