Højt fra træets grønne top

{t:Højt fra træets grønne top}


Højt[D] fra t[A7]ræets gr[D]ønne top
strål[G]er ju[D]legl[A]anse[D]n,
s[A]pillemand, spil l[E7]ystigt o[A]p,
nu begynder [E7]dansen[A].
L[G]æg nu s[D]mukt din h[A7]ånd i m[D]in,
i[C]kke rør’ [G]ved den[D] rosin[G]!
F[D]ørst skal t[G]ræet v[A]ises[D],
[G]siden sk[Em]al det s[A7]pise[D]s.

S[D]e, børnl[A]il, nu g[D]år det godt,
[G]I forst[D]år at t[A]ra - [D]ve,
[A]lad den lille [E7]Sine [A]blot
få sin jule-[E7]ga-v[A]e.
[G]Løs kun [D]selv det [A]røde [D]bånd!
[C]Hvor du r[G]yster p[D]å din h[G]ånd!
[D]Når du s[G]trammer g[A]ar - n[D]et,
[G]kvæler [Em]du jo [A]bar-n[D]et.

[D]Peter [A]har den g[D]ren så kær,
[G]hvorpå t[D]rommen [A]hæn-g[D]er,
[A]hver gang h[A]an den k[E7]ommer n[A]ær,
[A]vil han ikke l[E7]æn - g[A]er.
[G]Hvad du [D]ønsker, s[A]kal du f[D]å,
[C]når jeg b[G]lot kan s[D]tole p[G]å,
[D]at du e[G]j vil t[A]rom - m[D]e,
[G]før min [Em]sang er o[A]m - m[D]e.

[D]Børn, n[A]u er jeg b[D]levet træt,
[G]og I f[D]år ej m[A]e - r[D]e,
[A]moder er i k[E7]øk-ken[A]et,
[ A]nu skal hun trak-[E7]te-r[ ]e.
[G]Derfor f[D]år hun d[A]enne p[D]ung,
[C]løft eng[G]ang, hvor d[D]en er t[G]ung!
[D]Julen v[G]arer l[A]æn-g[D]e,
[G]koster m[Em]ange p[A]en - g[D]e.

 


Udskriv