Julesang (Gnags)

{t:Julesang}
{st:Gangs}
[G]En mørk og kold december aften
Vinden pev og sneen føg
Vi sa[C]d og hørte r[F]adio
[G]En melodi, en[C] simpel sang
[F]Historien om d[Bb]en der gang,
to mu[Eb]s faldt ned i en sp[G]and med mælk
De skreg[C], men der kom ing[F]en hjælp
Og snar[C]t så var det [F]jul


[G]To trætte mus i en spand med mælk
De svømmede rundt så godt de ku’
Men håbet [C]svandt - hva gø[F]r vi nu?
Den ene v[G]ille dr[C]ukne sig,
men ma[F]kkeren sagde n[Bb]ej, nej, nej
For håb[Eb]et sejrer k[G]un, måske
Så læn[C]ge vi leder e[F]fter det
Bliv ved[C] at lede ef[F]ter det


[G]Så svømmede de, som ald[C]rig før
Og mæl[F]ken blev til sid[Bb]st til smør
Så kra[Eb]vlede de [G]op på land
Stod frem[C] og knuged[F]e hinanden
Og ønske[C]de glædeli[F]g jul
Og ønske[C]de glædeli[F]g jul
Og ønske[C]de glædeli[F]g jul …


Udskriv