Tak for idag

{t:Tak for idag}
{st:Bamsen venner}

[C]  [G]  [C]  [G]  [C]  [G]  [C]  [C]

Nu det n[C]at og stj[G]enerne bl[C]ink[G]er
Det på t[C]ide at g[G]å til r[C]o    [C]
Det er som [F]om at m[C]ånen v[F]ink[C]er
G[G]odnat til os b[C]egge t[G]o
Det er en d[C]ejlig d[G]ag der sl[C]utt[G]er
Det er sk[C]ønt at v[G]ære m[C]ig   [C]
Jeg tr[F]or nu n[C]ok jeg sm[F]utt[C]er
Under d[G]ynen [C]ind til d[G]ig

[F]  T[G]ak for i d[C]ag
[F]  Og tak for d[G]et du g[C]a’
  Vi s[C]es ig[F]en
[G]  Om ikke før så i m[C]orgen

Lad os gl[C]emme d[G]et vi s[C]agd[G]e
Om hin[C]anden f[G]ørst på d[C]agen [C]
Barom[F]etret g[C]ik tilb[F]ag[C]e
Det var t[G]æt p[C]å ork[G]an
Det’ jo b[C]are b[G]aket[C]æld[G]er
Det er [C]ikke m[G]ent så sl[C]emt [C]
Og når f[F]ørst det r[C]igtig g[F]æld[C]er
Er d[G]en slags h[C]urtig gl[G]emt

[F]  T[G]ak for i d[C]ag
[F]  Og tak for d[G]et du g[C]a’
  Vi s[C]es ig[F]en
[G]  Om ikke før så i m[C]orgen

Det er en d[C]ejlig d[G]ag der sl[C]utt[G]er
Det er sk[C]ønt at v[G]ære m[C]ig   [C]
Jeg tr[F]or nu n[C]ok jeg sm[F]utt[C]er
Under d[G]ynen [C]ind til d[G]ig

[F]  T[G]ak for i d[C]ag
[F]  Og tak for d[G]et du g[C]a’
  Vi s[C]es ig[F]en
[G]  Om ikke f[C]ør så i m[F]orgen
  T[G]ak for i d[C]ag
[F]  Og tak for d[G]et du g[C]a’
  Vi s[C]es ig[F]en
[G]  Om ikke før
  Vi s[C]es ig[F]en
[G]  Om ikke før
  Vi s[C]es ig[F]en
[G]  Om ikke før så i m[C]orgen


Udskriv